EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
EB 7 ข้อ2 โครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม
EB 7 ข้อ3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
EB 7 ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 7 ข้อ5 รายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์
EB 7 ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.