EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

#ส่วนที่ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส่

EB2 ส่วนที่1 ข้อ1 (1.1-1.2) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์และเสนอผู้บริหารรับทราบ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1) งบดำเนินงาน

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.2) งบลงทุน

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.4) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 (แผนเงินบำรุง)

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.5) คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ

EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

#ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.1-3.2.2) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.1-3.2.2) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ธ.ค 62 – ก.พ 63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.1-3.2.2) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ มี.ค. – พ.ค. 63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ธ.ค.62-ก.พ.63)

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (มี.ค. – พ.ค. 63)

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ต.ค. 62 – พ.ย. 62

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ธ.ค. 62 – ก.พ. 63

EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ มี.ค. – พ.ค. 63

#ส่วนที่3 การแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.1) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.2) หนังสือแจ้งเวียน

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.3) หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงสาธารณสุข

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.4) หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.6) ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 (ชุดที่1)

EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 (3.3.6) ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 (ชุดที่2)_compressed

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.