MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม
2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.