MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2โครงการ
2.รายงานประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนฯ
3.รายงานประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนฯ
4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
5.ภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.