การอบรมให้ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

      การอบรมให้ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เนื่องด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564
ขึ้น จำนวน 2 รุ่น ในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนปัวและ วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัว
นางเจียมจิตร มากเมือง หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
มอบหมายให้ นางดารัญ ยะปัญญา เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติและดูแลส่วนงาน การดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล ( EMS หรือ Pre-Hospital Care ) ทำหน้าที่วิทยากรบรรยาย
นางสาวกนกวรรณ ไชยเสน และนางสาวธิดารัตน์ อินธิ่ พยาบาลวิชาชีพ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสาธิต
ให้ความรู้ เรื่อง “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
การจัดอบรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การรู้จักตั้งสติเมื่อพบอุบัติเหตุ การแจ้งเหตุและการใช้บริการ 1669 ที่ถูกต้อง รวมถึงการรู้จักประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุเบื้องต้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี รวมถึงหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) โดยการอบรมให้ความรุ้แก่นักเรียน ผู้ขอรับใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 2 รุ่น จำนวน 250 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันได้

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.