EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB17 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
EB17 ข้อ2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB17 ข้อ3(3.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
EB17 ข้อ3(3.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB17 ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.