EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่
EB13 ข้อ2 มาตรการ
EB13 ข้อ3 หลักฐานการแจ้งเวียน
EB13 ข้อ4 รายงานผลการดำเนินงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.