EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ดีเด่น ดีมาก

ไตรมาส 3

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ดีเด่น ดีมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.