EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4 ข้อ1(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.
EB4 ข้อ1(1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ
EB4 ข้อ1(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
EB4 ข้อ1(1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
EB4 ข้อ1(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
EB4 ข้อ2(2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
EB4 ข้อ2(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4 ข้อ2(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
EB4 ข้อ3(3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
EB4 ข้อ3(3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB4 ข้อ3(3.3) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
EB4 ข้อ3(3.3) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

EB4 ข้อ3(3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.